PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Flet poprzeczny 10-12 lat
16.00 – 16.30

Skrzypce 7-9 lat
16.00 – 16.30

Flet poprzeczny 7-9 lat
16.35 – 17.05

Gordonki 0-18 miesięcy
16.45 – 17.15

Gordonki 12-24 miesięcy
16.40 – 17.10

Umuzykalnienie 4 lata
16.30 – 17.10

Skrzypce 5-6 lat
16.35 – 17.05

Zaj. ogólnomuzyczne 7-9 lat 
17.15 – 18.00

Wesołe Nutki 5-6 lat
17.30 – 18.15

Gordonki 18-36 miesięcy
17.20 – 17.50

Umuzykalnienie 5 lat
17.15 – 17.55

Instr. perkusyjne 5-6 lat
17.15 – 17.45

Zespół wokalny 7-11 lat
18.20 – 19.05

Umuzykalnienie 6 lat
18.00 – 18.40

Pianino 5 lat
18.00 – 18.30

Instr. perkusyjne 7-9 lat
17.50 – 18.20

Pianino 6 lat
18.45 – 19.15

PONIEDZIAŁEK

Flet poprzeczny 10-12 lat
16.00 – 16.30

Flet poprzeczny 7-9 lat
16.35 – 17.05

Zaj. ogólnomuzyczne 7-9 lat
17.15 – 18.00

WTOREK

Gordonki 0-18 miesięcy
16.45 – 17.15

Wesołe Nutki 5-6 lat
17.30 – 18.15

Zespół wokalny 7-11 lat
18.20 – 19.05

ŚRODA

Gordonki 12-24 miesięcy
16.40 – 17.10

Gordonki 18-36 miesięcy
17.20 – 17.50

Umuzykalnienie 6 lat
18.00 – 18.40

Pianino 6 lat
18.45 – 19.15

CZWARTEK

Umuzykalnienie 4 lata
16.30 – 17.10

Umuzykalnienie 5 lat
17.15 – 17.55

Pianino 5 lat
18.00 – 18.30

PIĄTEK

Skrzypce 7-9 lat
16.00 – 16.30

Skrzypce 5-6 lat
16.35 – 17.05

Instr. perkusyjne 5-6 lat
17.15 – 17.45

Instr. perkusyjne 7-9 lat
17.50 – 18.20