PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Gordonki 0-12 miesięcy
10.00 – 10.30

Gordonki 12-24 miesiące
10.35 – 11.05

Flet poprzeczny 5-6 lat
16.00 – 16.30

Gordonki 0-12 miesięcy
16.00 – 16.30

Skrzypce 7-9 lat
16.00 – 16.30

Pianino 5-6 lat
16.35 – 17.05

Gordonki 12-20 miesięcy
16.35 – 17.05

Gordonki 20-32 miesiące
16.35 – 17.05

Umuzykalnienie 4 lata
16.15 – 16.55

Skrzypce 5-6 lat
16.35 – 17.05

Pianino 5-6 lat
17.10 – 17.40

Wesołe Nutki 5-6 lat
17.15 – 18.00

Gordonki 3 lata
17.10 – 17.40

Umuzykalnienie 5 lat
17.00 – 17.40

Instr. perkusyjne 5-6 lat
17.15 – 17.45

Pianino 7-9 lat
18.00 – 18.30

Zespół wokalny 7-11 lat
18.05 – 18.50

Umuzykalnienie 6 lat
17.45 – 18.25

Pianino 5-6 lat
17.45 – 18.15

Instr. perkusyjne 7-9 lat
17.50 – 18.20

Flet poprzeczny 7-9 lat
19.00 – 19.30

Zaj. ogólnomuzyczne 7-9 lat
18.20 – 19.05

PONIEDZIAŁEK

Flet poprzeczny 5-6 lat
16.00 – 16.30

Pianino 5-6 lat
16.35 – 17.05

Pianino 5-6 lat
17.10 – 17.40

Pianino 7-9 lat
18.00 – 18.30

WTOREK

Gordonki 0-12 miesięcy
16.00 – 16.30

Gordonki 12-20 miesięcy
16.35 – 17.05

Wesołe Nutki 5-6 lat
17.15 – 18.00

Zespół wokalny 7-11 lat
18.05 – 18.50

Flet poprzeczny 7-9 lat
19.00 – 19.30

ŚRODA

Gordonki 20-32 miesiące
16.35 – 17.05

Gordonki 3 lata
17.10 – 17.40

Umuzykalnienie 6 lat
17.45 – 18.25

CZWARTEK

Gordonki 0-12 miesięcy
10.00 – 10.30

Gordonki 12-24 miesiące
10.35 – 11.05

Umuzykalnienie 4 lata
16.15 – 16.55

Umuzykalnienie 5 lat
17.00 – 17.40

Pianino 5-6 lat
17.45 – 18.15

Zajęcia ogólnomuzyczne 7-9 lat
18.20 – 19.05

PIĄTEK

Skrzypce 7-9 lat
16.00 – 16.30

Skrzypce 5-6 lat
16.35 – 17.05

Instr. perkusyjne 5-6 lat
17.15 – 17.45

Instr. perkusyjne 7-9 lat
17.50 – 18.20