Muzyczne Masterclass

dla dzieci w wieku 7-8 lat
Profesjonalne zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności muzyczne przeznaczone dla dzieci, które chcą być świadomymi muzycznymi odbiorcami i twórcami!

Na zajęcia zapraszamy dzieci, które chcą odczuwać przyjemność z obcowania z muzyką, myślą o rozpoczęciu nauki gry na instrumencie lub są uczniami szkół muzycznych i zależy im na rozwijaniu kompetencji muzycznych, które są pomijane w tradycyjnym systemie kształcenia!

Program zajęć

zawiera takie elementy jak

TEORIA MUZYKI I HARMONIA W PRAKTYCE

jak czytać nuty i zrozumieć pojęcia muzyczne

IMPROWIZACJA

jak swobodnie wypowiadać się muzycznie – tonalnie i rytmicznie

KOMPOZYCJA

jak tworzyć własne utwory wokalne czy instrumentalne

RUCH I POCZUCIE RYTMU

ciężar, przepływ, przestrzeń, czas – czyli metoda improwizacji ruchowej Rudolfa Labana

ŚPIEW

solo i w zespole, w jedno- i wielogłosie

GRA NA INSTRUMENTACH

zespołowe opracowywanie utworów muzycznych na instrumenty perkusyjne i własne

Dla kogo?

zajęcia przeznaczone są dla:

dzieci bez formalnego przygotowania muzycznego

dzieci chcących podjąć naukę gry na instrumencie

uczniów szkół muzycznych

Trwa nabór na rok szkolny 2023/2024