Wesołe Nutki

przedszkolny zespół wokalny dla dzieci w wieku 5-6 lat

Twoje dziecko lubi śpiewać?

Chcesz, aby rozwijało swoją muzyczną pasję i umiejętności?

Zależy Ci na profesjonalnym podejściu i doceniasz wartość muzyki wykonywanej na żywo?

Zobacz nasze inne zajęcia!

Nie prowadzimy naboru do zespołu na rok szkolny 2023/2024

Plan zajęć

Spotkania dwa razy w tygodniu

Zajęcia zespołowe raz w tygodniu

Umuzykalnienie w grupach raz w tygodniu

Plan zajęć zespołu stworzony został tak, aby stale podnosić poziom zdolności muzycznych dzieci, a jednocześnie umożliwić im wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce.

Dlatego w grafiku znajdują się zarówno spotkania całego zespołu, podczas których uczymy się jak współpracować w grupie i przygotowujemy materiał do występów scenicznych, ale także zajęcia umuzykalniające w kameralnych grupach, pozwalające na indywidualne podejście do uzdolnień muzycznych każdego dziecka!

Korzyści

co daje bycie w zespole?

profesjonalna nauka śpiewu i rozwijanie uzdolnień muzycznych

kontakt z żywą muzyką i zawodowymi muzykami

nauka ruchu scenicznego i zabawa muzyką

możliwość występów scenicznych i udział w koncertach

wizyta w studio nagrań

świetna atmosfera i zespołowe przyjaźnie

Nie prowadzimy naboru na rok szkolny 2023/2024